Шановні колеги

Шановні колеги

Запрошуємо Вас взяти участь в проведенні Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна безпека та інформаційні технології», яка відбудеться в місті Харкові 24-25 квітня 2019 року  в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця.

Конференція присвячена актуальним напрямкам розвитку інформаційних технологій в Україні та світі. Для участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти, співробітники наукових установ та промислових підприємств.


Мета конференції – обмін новими ідеями, отриманими теоретичними й практичними результатами наукових досліджень у галузі інформаційної безпеки та комп’ютерних технологій. Обговорення сучасного стану інформаційної безпеки в Україні та у світі, а також шляхів її підвищення. Обговорення  перспективних напрямків розвитку інформаційних технологій. Інтеграція зусиль з впровадження результатів досліджень, встановлення творчих контактів і розширення наукових зв’язків.

СПІВОРГАНІЗАТОР:

Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення Центрально-українського національного технічного університету (ЦНТУ)

Сьогодні Центрально-український національний технічний університет – потужний навчально-виховний і науковий центр України. Він має добре розвинені зв’язки з машинобудівними заводами та об’єднаннями України, підприємствами агропромислового комплексу, транспорту, будівництва, електропостачання, фінансово – банківськими установами та приватними фірмами, для яких готує фахівців. Це його випускники визначатимуть образ України у майбутньому.

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1. Інформаційна безпека держави, суспільства та особистості.
Секція 2. Програмування та інформаційно-комунікаційні технології.
Секція 3. Інформаційні технології в економіці, медицині та освіті.

За результатами конференції будуть опубліковані тези доповідей і видана колективна монографія.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
українська, англійська, російська

АРХІВ КОНФЕРЕНЦІЙ ЗА ПОПЕРЕДНІ РОКИ:

     

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ В 2019 РОЦІ:

Для участі у конференції необхідно:

  • До 25 березня 2019 р. надати заявку щодо участі (за формою реєстрації на сайті), текст тез доповіді.
  • У разі публікування матеріалів у колективній монографії тези та публікації надати до 25 березня 2019 р.
  • У разі публікування статті або тез доповіді матеріали надати до 15 березня 2019 р.

За результатами конференції будуть опубліковані тези доповідей, збірник статей збірник статей “Системи обробки інформації” та “International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry” і видана колективна монографія (мови: українська, англійська, російська).

Всі матеріали направляються в електронному вигляді. Назви файлів повинні містити прізвище першого автора і тип матеріалу: наприклад, Шевченко-тези, Шевченко-монографія, Шевченко-заява.  Після отримання матеріалів, їх перевірки на відповідність щодо вимог публікації, й заповнення форми реєстрації учасникам буде направлено лист із підтвердженням участі у конференції.

Повний текст інформаційного повідомлення: Information letter_UA.doc